CERCETARE > SLUDGETAN

SISTEM INTEGRAT DE VALORIFICARE A NAMOLULUI DE LA EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN TABACARII
Titlul proiectului:

„SISTEM INTEGRAT DE VALORIFICARE A NAMOLULUI DE LA EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN TABACARII”

Program: INOVARE
Contract de finanțare: Inovare nr. 245 / 2008
Tipul contractului: PDT
Autoritatatea contractanta: AMCSIT POLITEHNICA Bucuresti
Contractor: SC PIELOREX SA – Jilava – Ilfov 
Director de proiect: Ing. Albu Eugen

REZUMAT

Industria pielăriei deversează din tăbăcării ape industriale foarte poluate și greu de tratat. Pentru încadrarea în prevederile legal existente, la toate unitățile de tăbăcărie s-au construit stații de epurare a apelor reziduale.

Instalațiile de epurare a apelor uzate din tăbăcării sunt proiectate pentru prima fază (pretratarea fizico-chimică), după care apele sunt deversate în stațiile orășenești de tratare biologică. Deoarece prin tratarea fizico-chimică nu se poate îndepărta cantitatea mare de substanțe organice solubile, existente în apa uzată care poate fi evacuată în cursurile de apă numai cu CBO5 (consum biochimic de O2 pentru o perioadă de incubare de 5 zile), sub 15mg/dm3 și CCO (consum chimic de O2) max. în emisari de 10-30 mg/dm3,se impune o fază de tratare pentru atingerea parametrilor impuși la intrarea în stația de tratare biologică.

Apele uzate provenite din tăbăcăriile minerale sunt impurificate cu cantități mari de:

-suspensii organice putrescibile (bucăți de piele cenușărită și tăbăcită, grosimi, păr, diverse murdării);
-suspensii minerale: hidroxid de calciu, carbonat de calciu, săruri de crom cu bazicitate ridicată, sulfuri insolubile (sub aspectul dimensiunilor, atât suspensiile organice cât și cele
-anorganice se găsesc la mărimi ce se rețin pe grătare, până la mărimi de milimicroni care formează suspensiile coloidale,de la 1 până la 100mm și care trec prin filtrele cele mai fine)
-substanțe dizolvate: proteine solubile, clorură de sodiu, săruri de crom solubile, sulfuri solubile și în funcție de pH, acizi sau baze folosite în procesul de tăbăcire.

În prezent, în țara noastră tehnologiile de depoluare din tăbăcării au la bază procedeul clasic chimic de tratare cu consum ridicat de reactivi, rezultând cantități mari de nămol ce nu pot fi folosite în agricultură ca îngrășământ (din cauza conținutului de crom trivalent). In cazul recuperarii cromului trivalent se va obține o componenta activa care va putea fi reutilizata la tăbăcirea pieilor (reducându-se cromul – ca metal deficitar) si în alte industrii (construcții, cauciucului,petrolului, etc.) simultan cu asigurarea recirculării în proces a unor cantități importante de apă (datorită purificării avansate).

Odata ce s-a recuperat cromul din apele uzate de la tabacirea pieilor, se poate folosi si nămolul rezultat din celelalte faze ale procesului de fabricație a pielii finite. Acest namol tratat (care în prezent este stocat in halde și dus la gropa de gunoi), necontinand crom trivalent, bogat in proteine cât si substanțe active -fier, calciu, sodiu, grăsimi, sulf etc. va fi utilizat în agricultura – avand activitate biologică ridicată.

Având în vedere că pentru prelucrarea unei tone de piele (se utilizează în medie 70 m3apă) rezultă ca deșeuri în apa uzată 5kg Cr3+,10 kg sulfură, 150 kg substanțe solide în suspensie și 350 kg substanță organică, iar cantitatea de piei prelucrate într-o tăbăcărie este de circa 10 to /zi se poate aprecia importanța acestui proiect pentru sectorul pielărie.

Planul de realizare a proiectului este structurat in 5 etape:

Etapa I - Elaborarea unui model experimental privind valorificare namolului rezidual din tabacarii in agricultura (pentru cresterea plantelor si remedierea solurilor degradate)

Etapa II - Realizarea si experimentarea tehnologiei de laborator privind cresterea calitatii ca biofertilizator a namolului rezidual de la epurarea apelor reziduale din tabacarii

Etapa III - Modelului experimental pentru procedeul inovativ de recuperare si reutilizare componentelor utile din namolurile reziduale din tabacarii

Etapa IV - Verificarea si valorificarea tehnologiei privind utilizarea namolului rezidual din tabacarii in agricultura (pentru cresterea plantelor de cultura si remedierea solurilor degradate)

Etapa V - Raportarea efectelor economice obtinute ca urmare a utilizarii noilor tehnologii si diversificarii sortimentale

PARTENERI

1. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie –Sucursala Institutul de
Cercetare Pielarie Incaltaminte (INCDTP-ICPI) Bucuresti
2. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Plantelor (ICDPP) Bucuresti
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA Bucuresti

LIVRARE DIN STOC IN 24H | STIRI, NOUTATI
0725 223 710